Cách dùng danh từ "grind" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "grind" tiếng anh

I. Grind là danh từ đếm được

II. Cách dùng danh từ "grind" tiếng anh

1. Mang nghĩa "sự xay, sự tán, sự nghiền"

=an action of grinding a substance into a powder

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Season with a few grinds of black pepper

2. Mang nghĩa "công việc cực nhọc đều đều"

=a difficult or boring activity that needs a lot of effort

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Having to type up my handwritten work was a real grind. 
  • The daily grind of taking care of three children was wearing her down.
  • the daily grind (IELTS TUTOR giải thích: công việc hằng ngày)

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK