Cách dùng danh từ "demise" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách dùng danh từ "demise" tiếng anh

I. "demise" là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "sự kết thúc, chấm dứt, vang bóng một thời (lúc trước rất nổi tiếng & thịnh hành)"

=the end of something that was previously considered to be powerful, such as a business, industry, or system

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The demise of the company was sudden and unexpected.
  • Huge corporate farms have led to the demise of many small, family-owned farms. 
  • the demise of the typewriter in this computer age
  • This loss led to the demise of the business. (IELTS TUTOR giải thích: Thua lỗ này đã dẫn đến sự phá sản của doanh nghiệp)
  • We propose an explanation for the demise of monetarism in the United States. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đưa ra một lời giải thích cho sự sụp đổ của phương pháp kiểm tra sự lưu thông tiền tệ để ổn định nền kinh tế tại Mỹ)

2. Mang nghĩa "chết, qua đời" = death

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking