Cách dùng danh từ"console"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"console"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"console"

1."console"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"bảng điều khiển của thiết bị điện tử hoặc cơ khí"

=a special area containing a set of controls for electric equipment, esp. on an aircraft or boat

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Here we have a two - manual organ console. (IELTS TUTOR giải thích: Ở đây chúng tôi có khung bàn phím và núm điều khiển đàn ooc-gan (organ) hai hàng phím)
  • The jet’s console contains dozens of dials, meters, and switches.

2.2. Mang nghĩa"hộp đài hoặc tivi được thiết kế để đứng trên mặt sàn"

=A console is also a cabinet that sits on the floor and contains an electrical unit such as a television.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Which games console should you buy? (IELTS TUTOR giải thích: Loại bảng điều khiển trò chơi nào bạn nên mua?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK