Cách dùng danh từ "civilian" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng danh từ "civilian" tiếng anh

I. civilian là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "dân thường (người không làm việc trong quân đội hoặc cảnh sát)"

=a person who is not a member of the police or the armed forces:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • two soldiers and one civilian were killed in the explosion (IELTS TUTOR giải thích: hai quân nhân và một thường dân bị thiệt mạng trong vụ nổ)
  • Over 700 civilians died as a direct result of the bombings.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK