Cách dùng danh từ"chitchat/chit-chat"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng danh từ"chitchat/chit-chat"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"chitchat/chit-chat"

1. "chitchat/chit-chat"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"chuyện phiếm, chuyện gẫu"

=Chitchat is informal talk about things that are not very important.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Not being a mother, I found the chitchat exceedingly dull
  • I was still aggravated, not in the mood for chitchat. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi vẫn còn tức điên, không muốn trò chuyện gì cả)
  • No more chit - chat. (IELTS TUTOR giải thích: Không nói chuyện phiếm/tám nữa)
  • They spent the afternoon in idle chitchat. (IELTS TUTOR giải thích: Họ bỏ ra buổi chiều để ngồi nói chuyện tán gẫu)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking