Cách dùng danh từ "addict" tiếng anh

· Vocabulary

Bên canh hướng dẫn em rất kĩ cách phân biệt giữa Suit và Fit Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm Cách dùng danh từ "addict" tiếng anh

I. Phân biệt "addicted" và "addictive"

IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt "addicted" và "addictive"

II. Cách dùng danh từ "addict" tiếng anh

1. Mang nghĩa "người nghiện"

=a person who cannot stop doing or using something, especially something harmful

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a drug/heroin addict 
  • a gambling addict 
  • humorous
  •  I'm a chocolate/shopping addict.
  • a heroin addict (IELTS TUTOR giải thích: người nghiện thuốc phiện)

2. Mang nghĩa "người say mê cái gì, người quan tâm đến vấn đề gì"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a chess addict người mê đánh cờ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK