Cách dùng cụm "traffic calming" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cụm "traffic calming" tiếng anh

Mang nghĩa "Biện pháp làm phương tiện giao thông đi chậm rãi hơn"

=the act of building raised areas, small roundabouts, or other similar structures on roads, usually roads where there are houses, so that vehicles are forced to move more slowly along them

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • traffic-calming measures
  • Traffic calming device (IELTS TUTOR giải thích: trang bị giảm tốc độ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK