Cách dùng"corpus(n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"corpus(n)" tiếng anh

I. "corpus"là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"tập sao lục, tập văn"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Số nhiều là corpora

=A corpus is a large collection of written or spoken texts that is used for language research.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a collection of written or spoken texts a corpus of 100 million words of spoken English the whole corpus of Renaissance poetry
  • They are analyzing a corpus of spoken dialect. (IELTS TUTOR giải thích:  Họ đang phân tích bộ sưu tập về tiếng nói địa phương)
  • My sole aim will be to protect my corpus. (IELTS TUTOR giải thích:  Mục đích duy nhất của tôi sẽ là bảo vệ bộ sưu tập của mình)
  • All the dictionary examples are taken from a corpus of billions of words.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE