Cách dùng"cell phone (n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"cell phone (n)" tiếng anh

I. "cell phone"là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"điện thoại di động"

=a phone that does not have wires and works by radio, and that you can carry with you and use anywhere

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • cell phone users 
  • I talked to her on my cell phone. 
  • The use of cellular phones is not permitted on most aircraft.
  • Can I have your cell phone? (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có thể lấy điện thoại di động của bạn không?)
  • Do you borrow my cell phone? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có mượn điện thoại di động của tôi không?)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE