Cách dùng"as regards something"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"as regards something"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"về mặt"

=You can use as regards to indicate the subject that is being talked or written about.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As regards his suggestions, I was non - committal. (IELTS TUTOR giải thích: Về những đề nghị của anh ấy thì tôi không thể nói gì dứt khoát cả)
  • As regards the war, Haig believed in victory at any price.
  • Do you have special wishes as regards the food? (IELTS TUTOR giải thích: Ông có đặc biệt thích món ăn nào không?)
  • There are no special rules as regards what clothes you should wear. (IELTS TUTOR giải thích: Không có quy tắc đặc biệt nào về vấn đề anh phải mặc quần áo gì)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE