Cách dùng "alumnus / alumni" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng "alumnus / alumni" tiếng anh

alumnus là danh từ số ít của alumni, mang nghĩa "nguyên nam / nữ sinh trường phổ thông, trường cao đẳng hoặc trường đại học (học sinh cũ)"

=someone who has left a school, college, or university after finishing their studies there

IELTS TUTOR xét ví dụ

  • the alumni of St MacNissi's College 
  • Several famous alumni have agreed to help raise money for the school's restoration fund.
  • They will receive you depending on whether you are an alumnus or not. (IELTS TUTOR giải thích: Họ sẽ tiếp đón anh tùy theo anh có phải là cựu sinh viên hay không)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK