Cách dùng danh từ "altruism" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "altruism" tiếng anh

Mang nghĩa "lòng vị tha, hành động vị tha"

=willingness to do things that bring advantages to others, even if it results in disadvantage for yourself

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She's not known for her altruism.
  • She personifies mercy and altruism. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta là hiện thân của tính nhân từ và vị tha)
  • Selfishness is the opposite of altruism. (IELTS TUTOR giải thích: Sự ích kỷ đối lập với lòng vị tha)
  • Altruism is selfless concern for the welfare of others. (IELTS TUTOR giải thích: Lòng vị tha là luôn quan tâm và nghĩ đến lợi ích của người khác)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK