Cách dùng "according to" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "according to" tiếng anh

I. "according to" là giới từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "theo ai/cái gì đó nói"

=as stated by

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Không  dùng  according to  ME, nhé  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • According to Sarah they're not getting on very well at the moment. 
  • According to our records you owe us $130.

2. Mang nghĩa "dựa theo, theo..."

=in a way that agrees with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Students are all put in different groups according to their ability.
  • The teacher sorted the exams according to grade, with the A’s on top and the F’s on the bottom.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc