Phân biệt"the variety of" & "a variety of" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng "a variety of + noun" tiếng anh

1. a variety of + noun (danh từ số nhiều / danh từ không đếm được) mang nghĩa 1 tập hợp

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • A variety of cheap bags are sold here = Một tập hợp nhiều loại túi sách giá rẻ được bán ở đây.
 • a variety of hats (nhiều loại mũ)

 • a variety of books (nhiều loại sách)

2. the variety of + noun (danh từ số nhiều / danh từ không đếm được) mang nghĩa sự đa dạng

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The variety of products here is small. = Sự đa dạng của các sản phẩm ở đây là nhỏ.
  • This variety of rose is especially hardy and drought-resistant
   • IELTS TUTOR giải thích: cái loại hoa này thì rất là gai góc và chịu hạn tốt 
  • The article was about the different varieties of Spanish spoken in South America.
   • IELTS TUTOR giải thích: câu này có nghĩa là tạp chí nói về sự đa dạng của ngôn ngữ Tây Ban Nha ở South America

  3. a / the variety of + noun: đi với danh từ đếm được & không đếm được

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She does a variety of fitness activities.
   • IELTS TUTOR giải thích: fitness activities là danh từ đếm được đi theo sau a variety of 
  • The equipment could be used for a variety of educational purposes.
  • We need to create new varieties of drought-resistant coffee
   • IELTS TUTOR giải thích: coffee là danh từ không đếm được đi theo sau a variety of 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK