Từ vựng topic"jewelry"(trang sức) tiếng anh

· Từ vựng theo topic

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic"jewelry"(trang sức) tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Từ vựng topic"jewelry"(trang sức)

 • Hair clip: Dây kẹp tóc 
 • Mirro (n): Gương 
 • Engagement ring (n): Nhẫn đính hôn 
 • Bracelet (n): Vòng tay 
 • Piercing (n): Khuyên 
 • Hair tie (n): Dây buộc tóc 
 • Anklet (n): Vòng chân 
 • Necklace (n): Vòng cổ 
 • Pocket (n): Túi quần áo 
 • Cufflink (n): Khuy cài cổ tay áo 
 • Watch (n): Đồng hồ 
 • Bangle: vòng tay     
 • Gemstone: đá quý 
 • Brooch: trâm/ ghim cài áo    
 • Emerald: ngọc lục bảo     
 • Opal: ngọc mắt mèo     
 • Genuine diamond: kim cương chính hãng 
 • Pendant: mặt dây chuyền     
 • Jade: cẩm thạch 
 • Sapphire: ngọc bích    
 • Teardrop: hình giọt nước     
 • Ruby: hồng ngọc 
 • Oval: hình trái xoan 
 • Crystal: pha lê     
 • Sterling silver: bạc 
 • Gold-plated: mạ vàng     
 • Hoop earrings (n): Vòng đeo tai 
 • Nail polish (n): Sơn móng tay
 •  Clasp (n): Cái móc, cái gài 
 • Lipstick (n): Son môi 
 • Ring (n): Nhẫn
 • Anklet (n): Vòng chân
 • Bangle (n): Vòng tay không có móc cài
 • Bracelet (n): Vòng tay, lắc tay (có móc cài)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: If I were to choose, I’d opt for a gold necklace or bracelet.

 • Brooch (n): Trâm cài tóc
 • Clasp (n): Cái móc, cái gài
 • Emery board (n): Duỗi móng tay
 • Hair clip: Dây kẹp tóc
 • Hair tie (n): Dây buộc tóc
 • Necklace (n): Vòng cổ
 • Pendant (n): Mặt dây chuyền (bằng đá quý)
 • Piercing (n): Khuyên
 • Signet ring (n): Nhẫn khắc chữ
 • Lipstick (n): Son môi
 • Pin (n): Cài áo
 • jewelry-holic (noun) /ˈʤuːəlri-ˈhɑlɪk người nghiện trang sức
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Well, I have to admit that I am a jewelry-holic.
 • feminine (adjective) /ˈfɛmɪnɪn/  nữ tính
 • charm (adjective) /ʧɑːm/ quyến rũ
 • astrological (adjective) /ˌæs.trəˈlɒdʒ.ɪ.kəl/ tâm linh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Another reason may be that people wear jewelry due to some astrological beliefs.
 • attractive (adjective) /əˈtræktɪv/ thu hút
 • Walking stick (n): Gậy đi bộ
 • Tie Pin (n): Ghim cài
 • Medallion (n): Mặt dây chuyền (tròn, bằng kim loại)
 • Jeweler (n): Thợ kim hoàn
 • Pin (n): Cài áo
 • Hoop earrings (n): Hoa tai dạng vòng
 • Chain (n): Chuỗi vòng cổ
 • Precious stone (n): Đá quý
 • Bead (n): Hạt, hột của chuỗi vòng
 • Strand of beads (n): Chuỗi hạt
 • Pendant (n): Mặt dây chuyền( bằng đá quý)
 • Signet ring (n): Nhẫn khắc chữ
 • Tie pin (n): Ghim cài cà vạt
 • Makeup (n): Đồ trang điểm
 • Wedding ring (n): Nhẫn cưới
 • Charm bracelet (n): Vòng có gắn nhiều đồ lấp lánh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I usually wear a charm necklace that I received from my parents  as a gift before my wedding.
 • Pearl necklace (n): Vòng cổ ngọc trai
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I like to wear earrings and necklaces made from pearls as it makes me look more glamorous
   •   

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK