Các trường hợp không dùng từ "VERY" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh  Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn đầy đủ nhất Các trường hợp không dùng từ "VERY" tiếng anh vì từ “VERY” là trạng từ chỉ cường độ khá phổ biến trong văn nói và viết tiếng anh, không phải sử dụng trong trường nào từ “very” cũng đúng.

1. "VERY" KHÔNG bổ nghĩa cho tính từ và phó từ cấp so sánh hơn, thay vào đó dùng much ,still, even, far.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Incorrect : Jenny is very more beautiful than May.
 • Correct:Jenny is much more beautiful than May.
 • Incorrect:This book is very better than that one.
 • Correct:This book is far better than that one.

2. "VERY" KHÔNG bổ nghĩa cho động từ, thay vào đó dùng a lot, a litte, very much

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Incorrect:I very like English.
  • Correct:I like English very much. (Tôi rất thích tiếng Anh.)
  • Incorrect:Mr Carbon very likes milk.
  • Correct:Mr Carbon likes milk a lot. ( ông Carbon rất thích sữa)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • We enjoyed staying with you very much. ( Chúng tôi rất thích ở với bạn.)

   3. "VERY" KHÔNG bổ nghĩa cho: "alive, asleep, awake, alone" khi bổ ngữ của câu.

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Incorrect:I am very awake at the moment.
    • Correct:I am wide awake at the moment. (Giờ tôi hoàn toàn tỉnh táo.)
    • Incorrect:He was very alone in the house last night.
    • Correct:He was all alone in the house last night. (Tối qua anh ấy đã ở nhà một mình.)

    4. KHÔNG DÙNG "VERY" để nhấn mạnh phó từ và kết cấu giới từ, nên dùng: "right" hoặc "well" . "VERY" chỉ dùng nhấn mạnh tính từ.

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

     •  Incorrect:This book is very worth reading.
     • Correct:This book is well worth reading. (Cuốn sách này rất đáng để đọc.)

     5.KHÔNG dùng "VERY" để nhấn mạnh cấu trúc "too + tính từ / phó từ", thay vào đó dùng "much, all".

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

      • Incorrect:Our English teacher speaks very too fast.
      • Correct:Our English teacher speaks all too fast. (Cô giáo tiếng Anh của chúng tôi nói quá nhanh.)

      6. "VERY" KHÔNG thay thế "so" và "too" trong các cấu trúc "so...that...", và "too...to...".

      IELTS TUTOR xét ví dụ:

       • Incorrect:I'm very tired that I can't walk  a bit.
       • Correct:I'm so tired that I can't walk  a bit. (Tôi quá mệt nên không thể đi thêm tí nào nữa.)

       7. Tránh " VERY" trong câu CẢM THÁN!

       IELTS TUTOR xét ví dụ:

        • Incorrect:What very bad weather!
        • Correct:What bad weather! (Thời tiết mới tệ làm sao!)
        • Incorrect:How very hard the students are working!
        • Correct:How hard the students are working! (Những học sinh này chăm chỉ chưa kìa!)

        8. VERY không dùng với quá khứ phân từ trong câu bị động. Thay vào đó, dùng Much, very much hoặc greatly (formal).

        IELTS TUTOR xét ví dụ:

         • Your help was very much appreciated.  ( Sự giúp đỡ của bạn được đánh giá cao)
         • He was much loved by everyone. (Anh ấy đã được nhiều người yêu mến.)
         • She was greatly admired.( Cô ấy rất được ngưỡng mộ)

         9. VERY không dùng với tính từ và trạng từ vốn đã có nghĩa “cực kỳ”, thay vào đó dùng các trạng từ cấp độ như absolutely, completely…

         9.1. Thay thế very với trạng từ cấp độ

         IELTS TUTOR xét ví dụ:

          • She was absolutely furious. (Cô ấy hoàn toàn vô cùng tức giận.)
          • I’m completely exhausted. (Tôi hoàn toàn kiệt sức.)
          • You played really brilliantly.( Bạn đã chơi thực sự xuất sắc.)

          9.2. VERY KHÔNG đi với tính từ mang nghĩa tuyệt đối như dead, unique.

          IELTS TUTOR xét ví dụ:

           • The king was dead.( Nhà vua đã chết)

           Not: The king was very dead.

           • You are unique. ( Bạn là duy nhất)

           Not: • You are very unique.

           Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

           >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

           >> IELTS Intensive Listening

           >> IELTS Intensive Reading

           >> IELTS Intensive Speaking

           All Posts
           ×

           Almost done…

           We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

           OK