Phân biệt "Politic & Political" tiếng anh(kèm Cách dùng chi tiết)

· Phân biệt từ

Bên cạnh hướng dẫn HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Phân biệt "Politic & Political" tiếng anh(kèm Cách dùng chi tiết)

1. Cách dùng "Politic"

Mang nghĩa"khôn ngoan; sáng suốt"

=If it seems politic to do a particular thing, that seems to be the most sensible thing to do in the circumstances/wise or practical

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Many towns often found it politic to change their allegiance.
 • Behaviour that is politic is very sensible. (IELTS TUTOR giải thích: Những hành động được gọi là sắc bén là những hành động có tính xét đoán)
 • I deemed it politic to leave right now. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cho rằng rời khỏi ngay bây giờ là một hành động khôn ngoan)
 • It would not be politic for you to be seen there.

2. Cách dùng "Political"

2.1. Mang nghĩa"thuộc về chính trị, về chính phủ"

=Political means relating to the way power is achieved and used in a country or society.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • All other political parties there have been completely banned. 
 • The Canadian government is facing another political crisis. 
 • What constitutes the political realm? (IELTS TUTOR giải thích: Điều gì hình thành lĩnh vực chính trị)
 • He's just a political lightweight. (IELTS TUTOR giải thích: Hắn ta chỉ là một nhà chính trị tầm thường)
 • ...a democratic political system. 
 • Abortion is once again a controversial political and moral issue.

2.2. Mang nghĩa"(về người) quan tâm đến chính trị"

=Someone who is political is interested or involved in politics and holds strong beliefs about it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Oh I'm not political, I take no interest in politics. 
 • This play is very political.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE