Phân biệt Interrupt / Disrupt / Disturb tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt Interrupt / Disrupt / Disturb tiếng anh

I. Giới thiệu chung về Interrupt / Disrupt / Disturb

 • 3 từ này thì chủ yếu chỉ phân biệt từ Disrupt và Interrupt
 • Disturb nghĩa khác các từ khác, mang nghĩa là làm phiền ai đó, cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • Please don't disturb your sister - she's trying to do her homework. 
  • I'm sorry to disturb you so late, but my car's broken down and I don't have my phone with me.

II. Phân biệt Interrupt / Disrupt

1. Interrupt vừa là ngoại động từ & nội động từ. Disrupt chỉ là ngoại động từ

Học cách phân biệt nội động từ, ngoại động từ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

2. Disrupt (phá vỡ) mang nghĩa nặng hơn interrupt (làm gián đoạn

IELTS TUTOR giải thích:

 • Disrupt: không chỉ làm gián đoạn mà còn làm việc gì đó gần như là hỏng luôn
 • Interrupt: làm gián đoạn, sau đó có khi bình thường lại

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Heavy snow disrupted travel into the city this morning. 
 • The meeting was disrupted by a group of protesters who shouted and threw fruit at the speaker.
 • She tried to explain what had happened but he kept interrupting her.
 •  I wish you'd stop interrupting.
 • Please feel free to interrupt me if you don't understand anything.
  • IELTS TUTOR giải thích kĩ câu này: 
   • Câu này là giải thích rõ sự khác nhau giữa interrupt và disrupt
   • Không có ai chỗ này dùng chỗ này là disrupt cả (mang nghĩa phá hoại) mà chỉ là interrupt là làm gián đoạn, cắt ngang lời nói ....

Đọc kĩ tóm tắt lại cho dễ nhớ ở dưới đây

Source

Phân biệt Interrupt / Disrupt / Disturb tiếng anh IELTS TUTOR

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK