Phân biệt HAD BETTER, SHOULD và OUGHT TO trong tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR Phân biệt HAD BETTER, SHOULD và OUGHT TO trong tiếng anh, đây là lỗi mà rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR bị sai nha

1. Cách dùng HAD BETTER

Cùng IELTS TUTOR xét các ví dụ:

 • It’s five o’clock. I’d better go now before the traffic gets too bad
 • She’d better get here soon or she’ll miss the opening ceremony.
 • You’d best leave it till Monday. There’s no one in the office today.
 • I’d better not leave my bag there. Someone might steal it.
 • You’d better not tell Elizabeth about the broken glass – she’ll go crazy!
 • Had I better speak to Joan first before I send this form off? What do you think? 
 • Had we better leave a note for the delivery guy to take the parcel next door?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tất cả các ví dụ trên, nếu đọc kĩ sẽ thấy rằng các câu đều mang tính chất ngay lập tức, nếu không làm hoặc làm việc gì thì sẽ xảy ra hậu quả tức thì phía sau
 • Như vậy, cách dùng của HAD BETTER: là một lời khuyên mang tính urgent
 • Sử dụng “had better” mang nghĩa mạnh hơn, cấp bách hơn khi người nói xem hành động này là cần thiết nếu không thì việc xấu sẽ xảy ra 

2. Cách dùng SHOULD

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We should not forget those who have given their lives in the defence of freedom.

3. Cách dùng OUGHT TO

Cùng IELTS TUTOR xét các ví dụ sau:

 • We ought to do more exercise.
 • Medicine ought to be free.
 • We ought not to have ordered so much food.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách dùng của OUGHT TO & SHOULD là gần giống như nhau, không có sự khác biệt nhiều 
 • Sử dụng “should” hoặc “ought to” khi đó là những lời khuyên chung chung. 
 • Sử dụng “had better” mang nghĩa mạnh hơn, cấp bách hơn khi người nói xem hành động này là cần thiết nếu không thì việc xấu sẽ xảy ra 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK