HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN BIỆT ONE ANOTHER VÀ EACH OTHER TRONG TIẾNG ANH

(Ứng dụng vào IELTS)

· Grammar

IELTS TUTOR hướng dẫn các em từ A đến Z cách phân biệt ONE ANOTHER và EACH OTHER đây là 2 cụm từ rất dễ bị nhầm lẫn trong IELTS nhé, bên cạnh đó các em, nhất là học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 ĐẢM BẢO ĐẦU RA của IELTS TUTOR nên tham khảo thêm các lưu ý về những lỗi sai rất thường gặp trong IELTS WRITING TASK 2 mà IELTS TUTOR đã tổng hợp rất kĩ cho các em nhé!

1. ONE ANOTHER

ONE ANOTHER: LẪN NHAU, dùng khi có 3 đối tượng trở lên.

Ví dụ:

  • How Working Parents Can Support One Another
  • Local businesses and community in Rock supporting one another during trying times
  • We're choosing not to gather because we love one another
  • 'We're supporting one another,' community comes together during lockdown
  • Poll suggests Canadians are reaching out to one another more because of COVID-19 — but many are worrying about money. Robert Benzie.
  • Now more than ever, let's look out for one another. COVID, isolation and power outages have been tough on everyone
  • As a country, in moments like these, we come together to support one another

2. EACH OTHER

Thường dùng trong phạm vi 02 người cùng thực hiện hành động và có tác động qua lại lẫn nhau.

Ví dụ: Rick and Gina never liked each other.

Barca and Xavi are destined for each other

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK