Paraphrase từ"women"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"women"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. ladies

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Ladies are now excelling in various challenging careers.

2. girls

3. Các từ khác

 • Females

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Females have been making significant strides in traditionally male-dominated jobs.

 • Womenfolk

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The contributions of womenfolk to the workforce cannot be underestimated.

 • Feminine professionals

 • Fairer sex

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The fairer sex is proving their worth in leadership positions.

 • Female employees

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Female employees are playing vital roles in the success of the company.

 • Women workers

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Women workers have been pivotal in shaping the future of the labor market.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE