Paraphrase"This phenomenon is supported by several primary justifications"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"This phenomenon is supported by several primary justifications"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"This phenomenon is supported by several primary justifications"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • This phenomenon is supported by/accompanied by several primary justifications/significant rationales  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"accompany"tiếng anh
  • There are several key reasons behind this phenomenon.
  • There are a few principal explanations for this phenomenon.
  • This phenomenon can be attributed to a number of major justifications.
  • Several primary factors account for this phenomenon.
  • There are a few prominent justifications for this phenomenon.
  • Several main factors contribute to this phenomenon.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE