Paraphrase"personal skills"(Diễn đạt"kĩ năng cá nhân"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"personal skills"(Diễn đạt"kĩ năng cá nhân"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"personal skills"(Diễn đạt"kĩ năng cá nhân"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Individual Abilities

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: When individuals participate in sports alone, they have a significant opportunity to nurture individual abilities like self-sufficiency and autonomy.
 2. Personal Proficiency

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Participation in individual sports can enhance personal proficiency, such as self-reliance and independence.
 3. Individual Aptitudes

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The practice of solo sports can refine individual aptitudes, like self-sufficiency and autonomy.
 4. Self Skills

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Involvement in solo sports facilitates the refinement of self skills, such as self-reliance and independence.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR