Paraphrase"His students are well-prepared for their future studies because they have such a wonderful teacher"IELTS

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"His students are well-prepared for their future studies because they have such a wonderful teacher", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"His students are well-prepared for their future studies because they have such a wonderful teacher"IELTS

IELTS TUTOR lưu ý:

  • His students are fully equipped for their future studies due to the guidance of such a remarkable teacher.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"equip"tiếng anh
  • Thanks to their exceptional teacher, his students are fully prepared for their future studies.
  • Such a wonderful teacher has ensured that his students are well-prepared for their future studies.
  • His students are well-equipped for their future studies, all thanks to the extraordinary efforts of their teacher.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Collocation với từ "extraordinarily"
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE