Paraphrase câu"Some cities have vehicle-free days when private cars, trucks and motorcycles are banned from the city center. People are encouraged to use public transportation such as buses, taxis and metro on vehicle-free days"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase câu"Some cities have vehicle-free days when private cars, trucks and motorcycles are banned from the city center. People are encouraged to use public transportation such as buses, taxis and metro on vehicle-free days"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase câu"Some cities have vehicle-free days when private cars, trucks and motorcycles are banned from the city center. People are encouraged to use public transportation such as buses, taxis and metro on vehicle-free days"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • During (specific) vehicle-free days in certain cities, private cars, trucks, and motorcycles are prohibited from entering/accessing the city center, and individuals are encouraged to utilize public transportation, such as buses, taxis, and metros.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt "access" dùng như danh từ & động từ
  • On certain days in some cities, private vehicles like cars, trucks, and motorcycles are not allowed to enter the city center, and people are advised to use public transportation such as buses, taxis, and metros.
  • In some cities, there are designated/scheduled days when private cars, trucks, and motorcycles are forbidden/banned from entering the city center, and individuals are urged/prompted to use public transit options like buses, taxis, and subways.>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing
  • Certain cities have instituted vehicle-free days, during which private cars, trucks, and motorcycles are prohibited from entering the city center, and people are encouraged to make use of public transportation modes/public transit services such as buses, taxis, and metros.
  • Private cars, trucks, and motorcycles are not permitted in the city center on specific days in some cities....

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE