Paraphrase từ "bored" & "Boring" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp

I. Phân biệt boring & bored tiếng anh

II. Cách paraphrase "bored"

1. Bored to death (adj) chán chết, chán kinh điển = It bores me to tears = I’m dying of boredom

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  I pretended to listen, but I was bored to death.

2. bored with = tired with = To be tired of sth/sb= To be fed up with sb/sth

to be bored with an activity or person: mệt mỏi bởi cái gì (do chán)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I’m sick and tired of you telling me what to do all the time. (Tôi phát mệt vì bạn nói tôi phải làm gì mọi lúc)
  • I’m fed up with cleaning up after you all the time. (Tôi đã chán ngấy với việc dọn dẹp sau bạn mọi lúc.)

  3. sb's heart isn't in sth

  4. weary of

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Be weary of what you've been doing 

   5. indifferent to (adj) thờ ơ

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Be different to your job

   6. Your mind starts to wander: đầu óc thơ thẩn ở đâu đâu

   7. It does nothing for me: cái gì đó chẳng gây hứng thú gì cho tôi cả

   (saying that you feel no emotion at all about a certain thing of topic)

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Watching television does nothing for me (IELTS TUTOR giải thích: xem Ti vi chẳng gây hứng thú gì cho tôi cả)

   8. I can’t say that I find it interesting: tôi thực sự không thấy thú vị

   (Used to convey politely that you don’t find something interesting)

   III. Cách paraphrase "boring"

   1. Unappealing

   2. dull

   3. Tedious

   4. Monotonous

   5. humdrum

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • find your job tedious / humdrum

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK