Paraphrase"Based on my market analysis, I believe that this business will be profitable with a short cost-recovery term."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Based on my market analysis, I believe that this business will be profitable with a short cost-recovery term."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • According to my market analysis/research, I anticipate that this business will be profitable in a short amount of time.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ"profitable"tiếng anh
  • Based on my analysis of the market, I believe that this business will be profitable and have a short payback period/have a short break-even point.
  • From my market analysis, I predict that this business will generate profits within a short cost-recovery period.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "generate" tiếng anh
  • My market analysis leads me to believe that this business will be profitable and will have a short time period for cost recovery.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "analysis" tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE