Phân tích bài essay về "problems brought by international travel" IELTS WRITING TASK 2

· Writing Task 2

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Phân tích bài essay về "problems brought by international travel" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Do the problems brought by international travel outweigh the advantages?

II. Phân tích

1. Kiến thức liên quan

2. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng này thuộc dạng Do the advantages outweigh the disadvantages? về bản chất cũng giống dạng Opinion essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn, cách viết dễ nhất để không lạc đề là chia bố cục như sau (theo hướng TOTALLY):
  • Intro câu 2: advantages of international travel  > disadvantages 
  • Body 1: Lí do thứ 1 vì sao advantages of international travel  > disadvantages 
   • Có thể triển khai: international travel giúp mọi người có thể đi du lịch đến bất cứ nơi đâu người ta muốn để mở mang về kiến thức & văn hoá 
  • Body 2: Lí do thứ 2 vì sao advantages of international travel  > disadvantages 
   • Có thể triển khai: international travel giúp các quốc gia hội nhập nhau hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế không khói 

III. Sửa bài HS IELTS TUTOR

Có thể download bài viết của bạn HS IELTS TUTOR lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK