Phân biệt "sport" và "sports" trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách viết dạng Discuss both views & give your opinion, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ càng cách phân biệt từ SPORTS & SPORT để em không thắc mắc nhầm lẫn nữa nhé

1. Sport là danh từ đếm được hoặc cũng có thể là danh từ không đếm được (môn thể thao)

Ví dụ:

  • Football, basketball, and hockey are all team sports. 
  • I enjoy winter sports like skiing and skating.
  • Do you hunt for sport or in order to eat?

2. Sports là adj: liên quan đến thể thao

Xem lại điểm ngữ pháp dùng danh từ như tính từ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

Ví dụ:

  • sports equipment. 
  • It's the school sports day on Monday.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK