CÁCH DÙNG TỪ "NEARBY" TIẾNG ANH

· Cách dùng từ

Bên cạnh tham khảo Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR nhận thấy rất rất nhiều bạn dùng sai từ NEARBY, có thể tham khảo kĩ bài này nhé:

I. NEARBY ĐƯỢC DÙNG NHƯ ADJ, MANG NGHĨA GẦN ĐÂY (tức là đứng trước noun)

=a nearby place is not far away

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • If there's a café nearby, we could stop for a snack. 
 • Water was pumped from a nearby lake in an attempt to damp down the flames. 
 • Thousands of fish were killed as a result of a discharge of poisonous chemicals from a nearby factory. 
 • The injured were taken to several nearby hospitals. 
 • I found it on a nearby table. 
 • take her to a nearby hospital (IELTS TUTOR giải thích: hãy đưa cô ta đến một bệnh viện gần đó)
 • a nearby village (IELTS TUTOR giải thích: làng bên cạnh)
 • in a nearby shop/hotel
 • A passing motorist stopped and gave her a lift to the nearby town. 
 • The explosion shattered nearby windows and wrecked two cars.

II. NEARBY ĐƯỢC DÙNG NHƯ ADV, MANG NGHĨA GẦN ĐÂY (tức là đứng sau Verb)

=not far from where you are

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I noticed a policeman standing nearby. We stopped at some nearby shops to buy some food.
 • My father lives nearby. 
 • Are you parked nearby? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đậu xe gần đây không?)
 • My mother lives nearby. (IELTS TUTOR giải thích: Mẹ tôi sống gần đây)
 • The people sitting nearby had to leave.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE