Cách paraphrase từ "vacancy" (Diễn đạt "tình trạng trống rỗng" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "vacancy" (Diễn đạt "tình trạng trống rỗng" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ từ "vacancy" (Diễn đạt "tình trạng trống rỗng" tiếng anh)

1. emptiness

2. void

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK