Cách paraphrase từ ''commit" (Diễn đạt "cam kết" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ ''commit" (Diễn đạt "cam kết" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ ''commit" (Diễn đạt "cam kết" tiếng anh)

1. resort to

2. undertake

3. pledge

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR