Cách paraphrase động từ "long" (Diễn đạt "ước mong" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "long" (Diễn đạt "ước mong" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase động từ "long" (Diễn đạt "ước mong" tiếng anh)

1. look for

2. aspire

3. yearn

4. crave

5. have your heart set on (doing) something

6. be thirsty for something

7. be itching for something​/​to do something

8. adore

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR