Cách dùng từ"thereof" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ"thereof" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I."thereof"là adv (trạng từ)

II. Cách dùng

Mang nghĩa"của cái đó, của việc ấy; từ đó"

=Thereof is used after a noun to relate that noun to a situation or thing that you have just mentioned/from that cause, or of that

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...his belief in God–or the lack thereof.
  •  ...a charge of £5 per hour or part thereof
  • The highest bidder of each lot shall be the purchaser thereof. (IELTS TUTOR giải thích: Người trả giá cao nhất của mỗi lô chắc chắn sẽ là người mua được nó)
  • If either party is affected by Force Majeure, it shall forthwith notify the other party of the nature and extent thereof. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu một trong hai bên bị ảnh hưởng bởi tình huống bất khả kháng thì phải báo cho bên kia bản chất và mức độ của tình huống)
  • Please refer to the Regulations and in particular Articles 99 and 100 thereof.
  • The fund pays for tuition and books, or a portion thereof.
  • He charges £20 for each session, or any part thereof.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE