Cách dùng từ "congestion" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "congestion" tiếng anh

I. Congestion là danh từ không đếm được

II. Cách dùng từ "congestion" tiếng anh

Mang nghĩa "Sự đông nghịt, sự tắt nghẽn (đường sá...)"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a congestion of the traffic (IELTS TUTOR giải thích: sự tắc nghẽn giao thông)
  • The project aims to reduce traffic congestion. (IELTS TUTOR giải thích: Dự án này nhằm mục đích giảm sự ùn tắc giao thông)
  • Congestion costs (IELTS TUTOR giải thích: Chi phí do tắc nghẽn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK