Cách dùng tính từ "succeeding" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "succeeding" tiếng anh

I. Cách dùng "succeed"

II. Cách dùng tính từ "succeeding"

Mang nghĩa "kế tục, theo sau, kế vị"

=coming after something else

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Many of their traditions will not be passed on to succeeding generations.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK