Cách dùng tính từ"Communal"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"Communal"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"Communal"tiếng anh

Mang nghĩa"chung, công cộng"

=Communal means relating to particular groups in a country or society/You use communal to describe something that is shared by a group of people.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The apartment has four separate bedrooms and a communal kitchen. (IELTS TUTOR giải thích: Căn hộ có 4 buồng ngủ/phòng ngủ riêng biệt và một bếp chung)
  • Outside there is a communal garden and small play area. (IELTS TUTOR giải thích: Bên ngoài có một khu vườn chung và khu đất nhỏ để vui chơi.)
  • They used communal land to build orphanage. (IELTS TUTOR giải thích: Họ sử dụng đất chung để xây trại mồ côi communal house nhà công cộng; đình làng)
  • The apartment is accessed via a communal stairway. (IELTS TUTOR giải thích: Người ta vào căn hộ qua một cầu thang chung)
  • Communal violence broke out in different parts of the country.
  •  ...inter-communal relations.
  • The inmates ate in a communal dining room. 
  • ...communal ownership.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK