Cách dùng"inclination"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"inclination"(n) tiếng anh

I. inclination vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng danh từ"inclination"

1. Mang nghĩa"mong muốn"

=a feeling that makes you want to do something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, inclination vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 
 • inclination (to do something)
 • inclination (towards/for something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He did not show the slightest inclination to leave. 
 • My natural inclination is to find a compromise. 
 • My natural inclination is to seek a compromise solution. (IELTS TUTOR giải thích: Điều mong muốn tự nhiên của tôi là tìm một giải pháp thỏa hiệp)
 • I haven't the time or inclination to visit them. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không có thời gian hay ý muốn đến thăm họ)
 • She had neither the time nor the inclination to help them. 
 • She lacked any inclination for housework. 
 • He was a loner by nature and by inclination. 
 • You must follow your own inclinations when choosing a career.

2. Mang nghĩa"xu hướng, hướng làm cái gì đó mới"

=a new way of doing something that is starting to develop

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, inclination là danh từ đếm được
 • inclination to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There is an inclination to treat geography as a less important subject. 
 • He has an inclination to be fat. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta có chiều hướng béo ra)
 • There is an inclination to present a one-sided view of the researchers' findings.
 • The car has an inclination to stall on cold mornings. (IELTS TUTOR giải thích: Cái xe hơi có xu hướng chết máy vào những sáng lạnh trời)

3. Mang nghĩa"dốc; độ nghiêng"

=a degree of sloping

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, inclination vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The panels are placed at an inclination of 45 degrees. 
 • Do you see the inclination of a roof? (IELTS TUTOR giải thích: Anh có thấy độ dốc của mái nhà không?)
 • The earth's angle of inclination remains constant as it orbits the sun.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE