Cách dùng "in place of" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "in place of" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

1. Cách paraphrase từ "Replace" tiếng anh

2. Cách dùng giới từ tiếng Anh (Prepositions)

II. Cách dùng "in place of" tiếng anh

Mang nghĩa "thay vì, thay cho, thay thế vào"

instead of someone or something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You can use margarine in place of butter in some recipes.
  • You shouldn't settle arbitrarily this problem in place of your father. (IELTS TUTOR giải thích: Anh không nên tùy tiện giải quyết vấn đề này thay cho bố anh)
  • Peter often speaks at the meetings in place of his boss. (IELTS TUTOR giải thích: Peter thường phát biểu thay cho ông chủ mình ở các buổi họp)
  • May I have coffee in place of tea? (IELTS TUTOR giải thích: Có thể cho tôi cà phê thay trà được không?) 
  • In place of preparing for war, we should negotiate. (IELTS TUTOR giải thích: Ta nên thương lượng với nhau thay vì chuẩn bị đánh nhau)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK