Cách dùng"Even if" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng"Even if" tiếng anh

Mang nghĩa"thậm chí nếu"

=You use even if or even though to indicate that a particular fact does not make the rest of your statement untrue.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Cynthia is not ashamed of what she does, even if she ends up doing something wrong.
  • Even if you take a taxi, you'll still miss your train. 
  • He's really funny, even if he's also rather arrogant. 
  • You will make a good profit even if rents don't go up. 
  • Even if you don't recognize his name, you will certainly know some of his work. 
  • The game is fun, even if you're really bad at it.
  • Even if it rains, I'll do the laundry. (IELTS TUTOR giải thích: Dù trời có mưa thì tôi vẫn sẽ giặt đồ)
  • Even if you phone, I don't pick up. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu em có gọi cho anh, anh cũng sẽ không bắt máy)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE