Cách dùng động từ"convey"tiếng anh

· Cách dùng từ

I."convey"là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"truyền đạt, chuyển lời, diễn tả"

=to communicate ideas or feelings indirectly/To convey information or feelings means to cause them to be known or understood by someone.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They can often convey expressive gestures. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng có thể biểu lộ ý nhĩa của các động tác)
 • Words cannot convey how delighted I felt. (IELTS TUTOR giải thích: Không lời nào tả được rằng tôi cảm thấy vui biết nhường nào)
 • A good photograph can often convey far more than words. 
 • These results will enable us at least to convey a sense of progress.
 • Music can also convey our hopes and dreams. (IELTS TUTOR giải thích: Âm nhạc cũng có thể truyền đạt hy vọng và ước mơ)
 • When I returned home, I tried to convey the wonder of this machine to my partner. 
 • In every one of her pictures she conveys a sense of immediacy. 
 • He also conveyed his views and the views of the bureaucracy

2. Mang nghĩa"chuyển lời"

=to give official information or a formal message to someone

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • convey my good wishes to your parents (IELTS TUTOR giải thích: nhờ chuyển những lời chúc mừng của tôi tới cha mẹ anh
  • Please convey my appreciation to your staff. (IELTS TUTOR giải thích: Làm ơn chuyển sự cảm kích của tôi đến nhân viên của ông)
  • Please convey my appreciation to your President.

  3. Mang nghĩa"chuyên chở, vận chuyển"

  =To convey someone or something to a place means to carry or transport them there.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The railway company extended a branch line to Brightlingsea to convey fish direct to Billingsgate
  • Pipes were laid to convey water to the house. (IELTS TUTOR giải thích: Các đường ống được lắp đặt để dẫn nước vào nhà)
  • We often convey goods by car. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi hay chuyên chở hàng hóa bằng ô tô)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK