Cách dùng động từ "commence" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "commence" tiếng anh

I. Commence vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "bắt đầu, mở đầu, khởi đầu"

=to begin something

  • We will commence building work in August of next year. 
  • Shall we let the meeting commence?
  • Unfortunately, he commenced speaking before all the guests had finished eating.
  • Shall we commence? (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta bắt đầu buổi lễ chứ?)
  • I can commence work on 1 October. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có thể bắt đầu công việc vào ngày 1 tháng Mười)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK