Cách dùng danh từ "rate" tiếng anh

· Vocabulary

I. Rate là danh từ đếm được

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Vì rate là danh từ đếm được nên nếu cho nhiều đối tượng thì việc thêm s là bình thường, tham khảo kĩ lỗi viết sai này của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nhé 
Rate là danh từ đếm được

II. Cách dùng từ "rate"

1. Rate mang nghĩa "tốc độ"

the speed at which something happens or changes, or the amount or number of times it happens or changes in a particular period

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • at the rate of ten kilometres an hour: (IELTS TUTOR giải thích: tốc độ mười kilômét một giờ)
  • rate of chemical reaction: (IELTS TUTOR giải thích: tốc độ phản ứng hoá học)
  • rate of radioactive decay: (IELTS TUTOR giải thích: tốc độ phân ra phóng xạ)

2. Rate mang nghĩa "giá, mức (lương...)"

(an amount or level of payment)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • rate of exchange (IELTS TUTOR giải thích: giá hối đoái, tỉ giá hối đoái)
  • special rates (IELTS TUTOR giải thích: giá đặc biệt)
  • to live at a high rate (IELTS TUTOR giải thích: sống mức cao)
  •  rate of living (IELTS TUTOR giải thích: mức sống)
  • What's the going (= standard) rate for this type of work?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK