Cách dùng danh từ "progression" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "progression" tiếng anh

I. Progression vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "tiến trình, sự tiến chuyển, bước chuyển"

=the act of changing to the next stage of development

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Drugs can slow down the progression of the disease. 
  • The novel follows the progression of a woman from youth to middle age. 
  • She'd always worked with old people so becoming a nurse was a logical/natural progression.
  • The drug can slow the progression of heart disease. (IELTS TUTOR giải thích: Thuốc sẽ làm chậm quá trình phát triển của chứng suy tim)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK