Cách dùng "collision" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ thêm Cách dùng "collision" tiếng anh

I. Collision mang nghĩa "sự đụng xe, sự va chạm"

an accident that happens when two vehicles hit each other with force

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The two ships were in collision. (IELTS TUTOR giải thích: Hai tàu thủy đó đã va chạm vào nhau)
 • the two cars had a slight collision (IELTS TUTOR giải thích: hai chiếc ô tô va nhẹ vào nhau)
 • I have had a collision (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã bị đụng xe)
 • Car and truck were in a head - on collision. (IELTS TUTOR giải thích: Xe tải và ô tô đâm đầu vào nhau)
 • The cyclist was in a collision with a bus.

II. Collision mang nghĩa "xung đột"

a strong disagreement

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to came into collision with (IELTS TUTOR giải thích: va chạm với, xung đột với)
  • There was a collision of interests/opinions. 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK