Cách dùng"celebration"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"celebration"(n) tiếng anh

I. celebration là danh từ đếm được

II. Cách dùng danh từ"celebration"

1. Mang nghĩa"lễ, hoạt động để kỉ niệm"

=A celebration is a special enjoyable event that people organize because something pleasant has happened or because it is someone's birthday or anniversary.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • celebration là danh từ đếm được 
 • birthday celebrations 
 • at a celebration

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I can tell you, there was a celebration in our house that night. 
 • ...his eightieth birthday celebrations.
 • Christmas is a joyful celebration. (IELTS TUTOR giải thích: Giáng sinh là một ngày lễ vui vẻ)
 • Her victory celebration seemed rather flat. (IELTS TUTOR giải thích: Buổi lễ kỉ niệm mừng chiến thắng của cô ấy dường như khá tẻ nhạt)
 • The occasion was the 40th anniversary celebrations of the orchestra. 
 • The winners will be honoured at a celebration in Boston next week.

2. Mang nghĩa"sự tán dương, sự ca tụng"

=The celebration of something is praise and appreciation which is given to it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • celebration là danh từ số ít 
 • celebration of something
 • in celebration of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This was not a memorial service but a celebration of his life. 
 • He sees the poem as a celebration of human love.
 • Her triumph was a cause for celebration. 
 •  The service was a celebration of his life (= praised what he had done in his life). 
 • The city's annual celebration of Caribbean culture kicks off on June 4.
 • a party in celebration of their fiftieth wedding anniversary
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE