Cách dùng "afterwards" trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng "afterwards" trong tiếng anh

Afterwards là adv mang nghĩa "sau đó"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Afterwards mang nghĩa "sau đó" If you do something or if something happens afterwards, you do it or it happens after a particular event or time that has already been mentioned
  • Vì afterwards là adv nên sẽ tuân theo các quy tắc vị trí và chức năng của trạng từ trong tiếng anh
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:
      • We had tea, and afterwards we sat in the garden for a while. 
      • They separated, and soon/shortly afterwards Jane left the country.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK